הדיגיטל לטובת ההוראה– גם בימי שגרה
الوسائل الديجيتاليّة في خدمة التدريس – حتى في الفترات الاعتياديّة

illu Kwaa | 2020