מושב ראשון

בית ספר עם אופי: מהו חינוך לערכים?
الجلسة الأولى - مدرسة ذات طابع: ما هي التربية من أجل القيَم؟

מצגות וחומרים

פרקטיקות אפקטיביות בחינוך לערכים - דגשים מתוך מאמר של פרופ' מרווין ו' ברקוביץ' ופרופ' מלינדה ס' ביאר

התפתחות ערכים אצל ילדים ומתבגרים, והקשר להתנהגויות בתחום הבין-אישי ובתחום המוסרי  
פרופ’ אריאל כנפו-נעם, האוניברסיטה העברית; חבר ועדת המומחים לנושא ערכים

חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה ולהערכה: על הוועדה ועל תהליך הלמידה

לבקשת משרד החינוך, כינסה היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך ועדת מומחים בלתי תלויה לנושא חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה ולהערכה. הוועדה מורכבת משנים עשר חוקרים מתנדבים מתחומי חינוך, פסיכולוגיה, פילוסופיה ויישוב סכסוכים. חברי הוועדה לומדים לעומק את נושא החינוך לערכים, בוחנים ידע ממחקר קיים בארץ ובעולם ולומדים מניסיונם של אנשי מקצוע בחו”ל ובישראל. בסוף התהליך, בנובמבר 2021, תפרסם הוועדה מסמך מסכם אשר יכלול ממצאים, מסקנות והמלצות למדיניות.

עוד על הוועדה ועל פעילויותיה באתר היוזמה ובקובץ המצורף

illu Kwaa | 2020